Denne saken er hentet fra Ungdomsiden.no.
URL: http://www.ungdomsiden.no/article.php?subaction=showfull&id=1204122843&archive=&start_from=&ucat=10&
Dato: 27. February 2008 03:34 PM
16-åringer kan få stemmerett
16-åringer skal få stemme ved neste kommunestyrevalg dersom kommunalministeren får det som hun vil.


Som en forsøksordning ved kommunevalget i 2011, foreslår kommunal-
minister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) å senke alderen for å stemme i enkelte kommuner. Det melder NTB på sine nettsider.

– Tida er inne for at flere skal ha mulighet til å påvirke valgresultatet. Jeg håper at vi nå skal legge til rette for forsøk for dem som ønsker å prøve det, sier Kleppa.

Ikke diskutert i regjeringen
Kleppa har ikke diskutert forslaget med resten av regjeringen. Statsrådens visjon er å øke interessen for valg blant de unge.

– Det er for meg et tankekors at 16-åringer ikke skal få mulighet til å delta ved lokalvalg når kommunene selv ønsker det, sier Kleppa.

Skeptisk til ideen
Kleppas forgjenger og partileder, nåværende olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp), hadde ikke særlig sans for forslaget.

– Jeg er enig med Barneombudet at det er viktig å legge til rette for politisk deltakelse hos ungdom, men å senke stemmerettsalderen, vil mest sannsynlig ikke løse utfordringen med lav valgdeltakelse blant unge, sa Haga om en tilsvarende forslag som ble lagt frem av Barneombudet i fjor.

Haga pekte på at ungdom vet at demokrati ikke bare er å legge en stemmeseddel i valgurnen. - Ungdom har flere muligheter til å komme fram med sine synspunkter i politikken, blant annet gjennom barnas – og ungdommens kommunestyre, som flere kommuner har opprettet.